Flyger er en betegnelse på fører av fly eller helikopter, se pilot.