Flyger er en fører av fly eller helikopter. Se pilot.