Flat, engelsk betegnelse for fortegnet ♭ og for kromatisk senkning av en tone, f.eks. e flat = ess, e double flat = essess. Brukes også om for lav intonasjon.