First string, har sammenheng med uttrykket to have two (or more) strings to one's bow, «å ha to (eller flere) strenger på buen»; betegner person(er), ting, lagspillere som man først og fremst stoler og satser på. Second string betyr derfor det som blir holdt i reserve, det nest beste.