Fengkrutt, løst krutt, brukt til å antenne drivladningen i eldre tiders våpen, legges ofte på en fengpanne.