Fasaneri, fasanoppdrett; stedet for fasanoppdrett.