Faire suivre, la følge etter; brukt på telegram eller post som skal ettersendes når adressaten er bortreist.