Extra ordinem, utenfor tur og orden, utenfor den alminnelige regel, i høy grad, overordentlig.