Explicite, uttrykkelig, klart, klarlagt. Motsatt: implicite.