Ex professo, forsettlig, med vilje; på fagets vegne, av fag.