Ex die, fra den dag (særlig om et rettslig forhold som trer i kraft fra en bestemt dag).