Eurytope dyr, dyr som tåler store forandringer med hensyn til oppholdssted. Motsatt: stenotope dyr.