Euryterme dyr, dyr som kan tåle meget store temperaturforandringer, f.eks. havdyr i strandregionen, som kan leve i temperaturer fra +30 °C til −2,6 °C, og dyr som kan tåle temperaturforskjell fra +20 à +30 °C til −20 à −30 °C.