Eurybate dyr, dyr som tåler store forandringer med hensyn til dybde i vannet. Motsatt: stenobate dyr.