Etylalkohol er vanlig alkohol, med kjemisk formel C2H5OH, se etanol.