Etylalkohol er det samme som etanol, det vil si vanlig alkohol.