Etatsråd, dansk tittel som ble tildelt av kongen og som gav innehaveren plass i tredje rangklasse (nr. 3 for «virkelige etatsråder» og nr. 9 for «andre etatsråder»). Tittelen utdeles ikke mer.