Erratum, feil, særlig trykkfeil; i flertall ofte det samme som (fortegnelse over) trykkfeil.