Enfant terrible, en som ved sin løsmunnethet kompromitterer sine nærmeste, sitt parti eller sin sak; bevisst ubehagelig sannhetssiger, provokatør, uromoment.