Eller ordre, skrives etter kreditors navn på gjeldsbrev, veksler eller sjekker for å angi at forpliktelsen kan overdras etter ønske.