Ekte vampyrer er et lite brukt navn på dyregruppen vampyrflaggermus.