Eksperimentell pedagogikk, enhver planmessig bestrebelse på å forsøke nye metoder i oppdragelse og undervisning, samt studiet av disse metodenes virkning. I motsetning til erfaringspedagogikken bygger den på vitenskapelig planlagte og gjennomførte, eksakte undersøkelser og målinger. Den har til oppgave å finne hensiktsmessige midler og rimelige mål både for den daglige undervisning og for skolens forskjellige prøver. Den praktiske gjennomføringen er betinget av samarbeid mellom skolens lærere og forskerne.