Echelonnere, eller stille opp en echelons, stille opp bakenfor og ut til siden for hverandre.