Dyresamfunn er samlinger av dyrearter som lever i en biotop, det vil si under en bestemt kombinasjon av miljøforhold (for eksempel i en granskog, i ålegressenger, i høyfjellets lavområder og så videre).