Duplum, det dobbelte, avskrift; skrive noe in duplo, utferdige noe skriftlig i to likelydende eksemplarer. En duplokvittering er en kvittering utferdiget i to eksemplarer.