Druesyre er en kjemisk forbindelse som består av like deler av de to enantiomere formene av vinsyre. Druesyre kalles også racemisk vinsyre.