Droit du seigneur, i eldre tid adelsmenns selvtatte «rett» til å deflorere undersåttenes døtre.