Dokumentarisk, som består av eller forekommer i dokumenter; (om bevis) som bygger på dokumenter og bevislige fakta.