Dixi, 'jeg har talt', ofte brukt som angivelse av at en tale el.l. er avsluttet.