Dikker, fagarbeider i jern- og metallindustrien som har spesielle arbeidsoppgaver i forbindelse med klinking av platesammenføyninger. Arbeidsteknikken er lite utbredt nå. Se platearbeider.