Digitalt kart, kart som er fremstilt digitalt, se geografiske informasjonssystemer.