Diffusjonsspenning er innen kjemi det samme som diffusjonspotensial.