Diffusjonspotensial, elektrisk potensialforskjell som opptrer ved grenseflaten mellom materialer som inneholder forskjellige typer elektriske ladningsbærere, og som dannes ved at ladningsbærerne diffunderer gjennom grensesjiktet. Diffusjonspotensialer opptrer i væsker ved grenseflatene mellom elektrolytiske løsninger, og i faste stoffer ved overganger mellom halvledere av N-type og P-type, og mellom halvledere og metaller.