Dekkhår, hår som hos de fleste pattedyr danner et dekke over ullhårpelsen. Dekkhårene er gjennomgående stivere enn ullhårene. Se også hår.