Dekkgrunn, etsegrunn, består av voks, harpiks og asfalt hvor billedfremstillingen ripes inn. Se etsing.