Daujord, ufruktbar jord under jordsmonnet som inneholder lite organisk stoff og mikroorganismer, og som er lite påvirket av de nedbrytnings- og omdanningsprosesser som foregår i jordsmonnet.