Dagbok, begrep i bokføring for en grunnoteringsbok for kronologisk føring av de forretningstilfeller som inntreffer. Hvis dagboken omfatter en del for kassenoteringer og en for andre noteringer, kalles disse henholdsvis kassebok og memorial. Føres det én bok for alle slags forretningstilfeller, kalles denne kassedagbok.