Custos morum, vokter av sedene, ordensmann i en klasse i den gamle latinskolen.