Causae spirituales, egentlig åndelige saker; i middelalderen saker som hørte inn under kirkens jurisdiksjon.