Det franske uttrykket c'est la vie betyr «slik er livet» eller «sånn er livet». Den ordrette oversettelsen av uttrykket er «det er livet».