Byfolkeskolen, den 7-årige folkeskolen i byer, til forskjell fra landsfolkeskolen, opprettet ved folkeskolelovene av 1889. Atskillelsen i by- og landsfolkeskole med sine egne undervisningsplaner bestod frem til 1959, da det ble gitt én lov for folkeskolen.