By-pass-kanal, kanal i forgasseren. Den leder bensin-luftblanding eller ren luft utenom gasspjeldet. Dette for å optimere forstøving, eller for å kontrollere tomgangsturtallet.