Butterflytak er et hustak med to motstilte skråtakflater; høyest i ytterkant og lavest i midten der flatene møter hverandre. Det er også kalt motfallstak eller V-tak.