Brukseierforening, sammenslutning av grunneiere og eiere av industrielle bedrifter langs et vassdrag med det formål å regulere vassdragets vannføring m.m. Se reguleringsforening.