Brebis er fransk og betyr søye (voksen hunnsau). Blir imidlertid ofte brukt som benevnelse på oster av sauemelk fra Pyrinéene og Korsika.