Bragemål, diktning, skaldekunst. Ordet er laget av Oehlenschläger til navnet på diktekunstens gud, Brage.