Brønnkur, medisinsk kur med vann fra naturlige kilder med mineralske stoffer. Stoffene ble antatt å påvirke forskjellige organer, særlig fordøyelseskanalen, slik som natriumbikarbonat, koksalt, natriumsulfat (glaubersalt), magnesiumsulfat (engelsk salt) o.a. Omkring slike kilder eller brønner reiste det seg kur- og badesteder. Behandling med det naturlige mineralvannet ble som regel kombinert med dietetisk og fysikalsk behandling.