Bosettingskart, temakart, kart som ved spesielle symboler viser bosettingsmønsteret i et land el.l.