Bokhveteutslett, hudsykdom som opptrer på upigmenterte (hvite) hudpartier hos husdyr, oftest hos sau og svin, men også hos geit, storfe og hest. Bokhveteutslett skyldes sensibiliserende stoffer som finnes i bokhvete, Fagopyrum esculentum, og i visse Polygonum- og Hypericum-arter. Sykdommen bryter ut når dyr som har spist slike planter, utsettes for sollys. Det dannes blærer og skorper i huden. Minner om alveld.