Bodhitre, annet navn på tresorten banyan. Brukes særlig om det treet Buddha satt under da han nådde frem til den fullkomne erkjennelse.