Blykammerprosessen, den eldste prosess til fremstilling av svovelsyre. Navnet kommer av at fremstillingen av syren foregår i store blykamre. Prosessen er nå for det meste avløst av andre metoder.