Blankgløding, glødeprosess for metaller og legeringer utført i en inaktiv eller svakt reduserende atmosfære, som forhindrer oksidasjon (korrosjon).